fafa slot สล็อตของแท้ 100% ปลอดภัย มั่นใจ​ ถอนได้จริง
LOGO

‘Shein’ งานเข้า รอบนี้’เกาหลีใต้’พบสารเคมีอันตราย400เท่า!

'Shein' งานเข้า รอบนี้'เกาหลีใต้'พบสารเคมีอันตราย400เท่า!

รัฐบาล‘เกาหลีใต้’ สุ่มตรวจสินค้า Shein เกินครึ่งพบสารเคมีอันตราย ‘สารพทาเลต’ เกินมาตรฐานกว่า 400 เท่า รวมถึงสินค้าเด็ก ล้วนเป็นพิษต่อร่างกาย